Determinantes Posesivos | صفة الملكية في اللغة الإسبانية

الدروس الاسبانية - دروس للمبتدئين

هذا الدرس ليس أقل أهمية من الدروس السابقة. درس اليوم سنتعرف على صفة الملكية أو ما يصطلح به في اللغة الإسبانية ب Determinante posesivo. و هو يستعمل للدلالة على الملكية. يستخدم للدلالة على أن شيء من ممتلكاتك و خصوصيتك.
يوجد نوعين من Determinantes posesivos في اللغة الإسبانية. Átonos و هي المجهولة و tónicos و هي المعروفة.

ضمائر الملكية في اللغة الإسبانية

ضمائر الملكية المجهولة Átonos

و هي صفة الملكية المجهولة, هنا يكون الضمير مجهول إلى يتم تعريفه بموضوع الملكية.

mi لي
tu لك – لكي
su له – لها
nuestro/a لنا
vuestro/a لكم – لكن
su لهم – لهنضمير صفة الملكية المجهولة في اللغة الإسبانية دائما يأتي قبل الإسم أو الصفة الملكية.

suscribe en mi canal

إشترك في قناتي

tu hijo esta aprobado

إبنك مقبول

he suspendido por su culpa

رسبت بسببه

este es nuestro padre

هذا أبونا

esta es nuestra madre

هذه أمنا

vuestro producto ha triunfado

منتوجكم عرف نجاحا كبيرا

cuidar vuestra ciudad

حافظوا على مدينتكم

celebran su victoria

يحتفلون بفوزهم
إذا كان عدد موضوع الملكية أكثر من واحد أو مجموعة نضيف فقط حرف s للجمع في آخر الضمير.

estoy con mis amigos

أنا مع أصدقائي

recoge tus maletas

إجمع حقائبك

Ahmed vende sus camaras

أحمد يبيع كميراته

cuidamos a nuestros hijos

لنربي أبنائنا

son vuestros hijos

إنهم أبنائكم

deja sus bocadillos aqui

أترك سندويشاتهم هنا

ضمائر الملكية المعروفة tónicos

و هي صفة الملكية المعروفة, هنا الضمير يكون معروف دون تعريف بموضوع الملكية.

mio mia لي
tuyo tuya لك لكي
suyo suya له لها
nuestro/a لنا
vuestro/a لكم لكن
suya suyo لهم لهن

el placer es mio

هذا شرف لي

es un amigo tuyo

إنه صديق لك

de quien es este libro –
es suyo

– لمن هذا الكتاب
– إنه له

ضمائر الملكية Pronombres posesivos

Pronombres posesivos ضمير الملكية الذي يحل محل الفاعل الذي سبق ذكره فيما سبق. يستعمل هذا الضمير عند الإستغناء عن الإسم الذي تقع عليه الملكية. بدل أن نقول هذا المنزل لي, أقول هذا لي أو ديالي, و هذا لتفادي التكرار.

el mio la mia ديالي
el tuyo la tuya ديالك
el suyo la suya ديالو ديالا
el / la nuestro/a ديالنا
el / la vuestro/a ديالكم
suya suyo ديالوم

la casa es grande, pero la tuyo mas grande

المنزل كبير, لكن ديالي أكبر

no saldras con la tuya

لن تفلت بهذا شي ديالك

he perdido mi movil, puedo usar el vuestro

هاتفي ضاع, واش يمكن نستعمل ديالكم

إذا كان عدد موضوع الملكية أكثر من واحد أو مجموعة نضيف فقط حرف s للجمع في آخر الضمير.

tus gatos son mas grandes que los mios

قططك أكبر من ديالي

mis hijos ya han salido, los suyos aun no

أولادي خرجوا, و ديالهم باقي

أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. يمكنكم مشاهدة الفيديو للمزيد من الشرح و التفسير. و بالتوفيق.